Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Přesahy

Příčiny vzniku onemocnění páteře:

[15. 1. 2004]  Bolí nás záda ? Zásadní otázky jsou: Proč k bolesti dochází? Jak předejít této bolesti? Většina pacientů je přesvědčena, že nastydla. Prochlazení skutečně může vyvolat bolesti.

Ale pouze jako vyvolávající příčina, těžko se prochladnutí projeví na zdravém pohybovém ústrojí.

Poruchy páteře dělíme na primární a sekundární. Primární se vyskytují méně často a patří k nim: vrozené vady, úrazy, záněty i nádory.

Handicapem pro páteř jsou vývojové poruchy, např. skolioza, hypermobilita, v období puberty vzniklá Scheuermannova nemoc a další. Tyto vývojové poruchy nejsou typickou nemocí, ale při přetěžování páteře, necvičení apod. mohou snáze pak vzniknout sekundární změny.

Sekundární poruchy páteře se vyskytují mnohem častěji. Je pro ně typické, že nejdříve není poškozena tkáň, jedná se jen o funkční vratné změny. Při delším přetěžování se pak též vyvíjí strukturální poškození tkání.

Primární příčiny sekundárních poruch :
1. Nejčastější příčinou je asymetrická pánev. Projeví se zde i všechny asymetrie pod pánví – v dolní polovině těla, pánev je pro tyto chyby velmi špatný filtr – je vždy připravena chybu podpořit. Příčinu této vlastnosti /nedokonalosti/ pánve vidím v příliš krátkém fylogenetickém vývoji vztyčení člověka.
2. Další častou příčinou je přetížení horních končetin. Pracovní nástroj ruka byla vytvořena pro různorodou činnost . V pracovním procesu je ruka /a tím i celá horní končetina/ velmi často přetěžována jednostranně, např. při psaní na počítači. Při přetížení horní končetiny je klíčová blokáda hlavičky kosti vřetenní.
3. Další možnou příčinou funkční poruchy páteře je onemocnění svalů a kloubů obličeje, zvláště z oblasti úst.
4. Poruchy dýchání s poruchou funkce dýchacích svalů. Naopak zdravé symetrické dýchání působí proti blokům páteře.
5. Na funkci pohybového systému má vliv i funkce vnitřních orgánů. Například existuje i tvz. Vertebrokardiální syndrom.= vzájemné funkční ovlivňování srdce a páteře.
6. Obrovský význam na funkci pohybového systému má stress – např. stressující je i naše nečisté svědomí, které přes řeč těla řeší skutečné i domnělé křivdy. Nejedná se tedy o karmu, ale my sami se dokážeme svým postojem trestat. Myslím, že dost léčí pokora.. Stress se dá charakterizovat i jako konflikt našeho ega – takže má ke karmě blízko.
7. Porucha energetické hladiny – Význam mají jak dysfunkce, tak i nadbytek nebo nedostatek celkové energie. Někdy se chybuje, když je energie v minusu, tak je jen snaha energii dodávat a dodávat. Ale je třeba se také ptát, proč se energie ztrácí. A organismus není jen stroj, který stačí být dobře promazán a mít dostatek paliva, člověk potřebuje i odpočinek, naučit se s energií i pracovat.

Na závěr zbývá již jen dodat. Jako je práh bolesti, zajisté existuje i práh nemoci. Tzn. určitá zátěž ještě nevyvolá onemocnění, ale nahromadění zátěže, nebo kombinace dalších zátěží již nemoc vyvolá, převýší práh. nemoci. Výška prahu nemoci /stejně jako prahu bolesti/ není vždy stejně nastavena, záleží na současné naši obranyschopnosti, kondici nebo naopak na stupni našeho vyčerpání.

Příčina nemoci nebývá jenom jedna.