Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Přesahy

Pánevní dno a cvičení „výtah“

[20. 4. 2005]  Pánevní dno má více funkcí.

Jedná se skutečně o dno pánve a tedy i mechanickou oporu pro orgány malé pánve. Je-li tato funkce narušena a pánevní orgány ztrácí svou oporu, musí se tento problém často řešit operačně. Pánevní dno je součástí funkce ústrojí zažívacího, močového a pohlavního. Pánevní dno se může účinně zapojit i do funkce dechové.

Dobrá schopnost pánevního dna plnit tyto funkce je do jisté míry vrozená, ale můžeme ji velmi účinně ovlivnit cvičením. Cvičení pánevního dna bývá ale často chybné. Když cvičíme stahy, je nebezpečí, že pracujeme na vzniku dysfunkce dna pánve, popřípadě, že vznikají i synkinézy /pohyby přidružené/.

Na našem pracovišti jsme proto přijali cvičení dle Čumpelíka – Velého. Toto cvičení lze pouze vysvětlit, a pak již si ho každý sám může zkoušet do doby než ho mozek i tělo pochopí. Potom již cvičíme s plným vědomím cvičeného pohybu. Předpokladem cvičení je i pochopení anatomie pánevního dna a jeho představa na sobě.

Pánevní dno se dá zjednodušeně rozdělit na tři části. Přední část je kolem ústí močové trubice, zadní část je kolem ústí konečníku a střední část je oblast pohlavního ústrojí.

Na cvičení se v klidu položíme s volně nataženými dolními končetinami. A představíme si nejprve přední část pánevního dna a tu několikrát /2-6x…-10x/ „svezeme výtahem“ nahoru a dolu, po té stejně „svezeme výtahem“ část zadní a naposledy část střední. Doporučuji se nejdříve soustředit na pohyb nahoru a dolu a později vypozorovat, kdy se nadechujeme a kdy vydechujeme a účinně si pak pomáhat i dechem. Synergie při pohybu nahoru je u někoho s výdechem, ale u jiného s nádechem. Toto cvičení je nezvyklé i pro dráhy a centra v mozku, proto bude zapotřebí u každého určité období, než začne fungovat.

Odměnou za toto cvičení bude nejen lepší funkce pánevního dna, ale i jde o účinné dechové cvičení, které bude mít vliv i na funkci bránice, páteř, celkovou kondici.