Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Přesahy

Rehabilitace malých zvířat

[22. 11. 2002]  V lidské medicíně je rehabilitační péče již nedílnou součástí léčby. Rehabilitace a zvláště její součást muskuloskeletální medicína je diagnostický a léčebný obor, který vede k úzdravě, k zlepšení zdraví, k snížení medikamentozní léčby.

Brenda

V léčbě malých zvířat vidím tyto možnosti rehabilitace:
 • Léčba odchylek ve vývoji pohybového ústrojí u štěňat. Viděla jsem dvě štěňata, sourozence v 5ti týdnech života, která byla zcela paretická od pasu k ocasu včetně dolních končetin. Končetiny měla vytočené zevně a nepokoušela se na ně postavit, což by technicky ani nebylo možné. Po léčbě pomocí Vojtova reflexního plazení a dále podpory pod bříškem štěňat přes míček (tzn. obdoba cvičení na míči) došlo k úplnému vyléčení - u jednoho ze štěňat během týdne a u druhého štěněte během dvou týdnů. Jsem přesvědčena, že tato štěňata si neponesou žádnou zátěž, kterou by mohla přenášet na své potomstvo. Nebude se jednat o genetické postižení, protože by jinak nemohlo dojít k tak rychlé a plné nápravě. Podobná štěňata jsou utracována, event. tajně chována za velkého sebezapření majitelů inkontinentních psů. Bohužel chybí fotodokumentace, protože žádná chovná stanice se nepřizná.
 • Zmírnění odchylek chůze psů - cvičením správné centrace kloubní hlavice v kyčelních, popř. v ramenních kloubech končetin. Zlepšení centrace hlavic nosných kloubů je i prevencí pozdější arthrozy kloubů.
 • Léčba funkčních i degenerativních nemocí páteře, které jsou u psů poměrně časté, častější u druhů psů s delším tělem
 • Léčba následků zranění
 • Léčba degenerativních změn kloubů
 • Léčba méně častých poruch - např. u mých psů jsem již měkkými technikami zcela odstranila ektropické víčko, kdy mi bylo u veterináře doporučeno operativní řešení. Tříměsíční štěně jsem zachránila při těžké bronchitidě, kdy dolní dýchací cesty byly zacpány vazkým hlenem a štěně mělo nedostatek kyslíku. Veterinář mi vysvětlil, že takto staré štěně při tak těžké bronchopneumonii nepřežije. Požádala jsem ho, aby i přes svoji skepsi aplikoval antibiotickou léčbu a mnohokrát za den jsem vyklepávala hrudníček štěněte, kdy jsem držela štěně na ruce v šikmé poloze hlavičkou dolu. Po každé aplikaci této léčby se zlepšilo dýchání. Nyní je ze štěněte velmi šikovná zdravá fenka.
 • Dále jsem léčila např. fenku jiné rasy s algodystrofickým syndromem po falešné březosti a zároveň po úrazu. Toto onemocnění mě velmi překvapilo, protože se jedná o tzv. psychosomatické onemocnění, které by se dle vžitých představ mělo vyskytovat jen u člověka.
Prostředky rehabilitace:
 1. tzv. měkké techniky, např. speciální cílené masáže paravertebrálního svalstva, protažení zkrácených šlach, stimulace chabého svalstva apod.
 2. uvolňování kloubů bez kloubní vůle (tzv. blokád) vždy s ohledem na kloubní plochy. Opakovaně při dotazování kolegů - lékařů, kteří jsou vzdělaní v myoskeletální medicíně, zjišťuji, že mají již zkušenosti s touto léčbou u svých psů.
 3. cvičební techniky - pasivní, či za pomoci pomůcek, např. i labilních ploch, míčů. U některých psů by mohl pomoci i pohyb ve vodě.
 4. reflexní metody - např. některé prvky z Vojtova reflexního plazení, užití přizpůsobených technik manželů Bobathových a další reflexní techniky
 5. přístrojová léčba, jak je známa v lidské medicíně, s tím, že je nutné vybírat takové techniky, při kterých pes nemá strach. Např. léčba magnetem, ultrazvukem, distanční elektroterapie, popř. laseroterapie (u laseru je nutné chránit oči).
 6. u některých dobře ovladatelných psů, když by bylo zapotřebí, by se mohlo použít i elektrostimulace.
Vzhledem k tomu, že tato léčba je pionýrská, chybí příklady ve veterinární medicíně. Postupně je zapotřebí začít teprve vývoj této léčby. Ne vše co funguje u člověka, bude přenesitelné na psa. Již nyní jsem se ale přesvědčila, že rehabilitační léčba psa má rychlejší účinky, snad je to tím, že na rozdíl od člověka není psychický podtext nemoci.
Podobně jako rehabilitace má možnosti i ortotika. Kamarádka řešila luxaci čéšky u své pudlice speciální ortézou, která přechodně zklidnila kloub, umožnila zhojit okolní měkké tkáně po operačním výkonu.
Rehabilitační diagnostika je těžší než léčba, protože daleko méně je možné přenášet zkušenosti z lidské medicíny. Propracováním a pochopením zákonitostí v diagnostice, by se dále zlepšily možnosti rehabilitace psů. Chůze čtyřnožce se podstatně liší od chůze člověka, i když stádiem čtyřkončetinové chůze si předchůdce člověka též prošel. Je nutné dobře pochopit anatomii pohybové soustavy, pohybové stereotypy a jejich zákonitosti, chápat pohybovou soustavu jako dynamický systém, a to chce zajisté mnoho zkušeností, mnoho času. A nejlépe týmovou práci ve složení veterinární lékař, posuzovatel, odborník na myoskeletální medicínu, fyzioterapeutka.
Navržená rehabilitační péče je průkopnická snaha účinně pomoci nemocným psům a jejich majitelům. Mnohdy by mohla přispět k zmenšení utrpení, k snížení vydání, k zefektivnění léčby. Předpokládám, že dalším přínosem by byly i nové poznatky o pohybovém ústrojí psů, o podstatě poruch a také i o dalších schopnostech psů a o vztazích s člověkem.
Cílem tohoto článku je najít spojence pro hledání cesty k umožnění efektivní rehabilitační léčby. Prosím ozvěte se!!!