Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Poradenský servis

Na Vašich stránkách www.klubzdravazada.cz/ jsou uvedeny tyto dvě pomůcky: PC Dynamický polštář 600 Kč a Sedací klín 400 Kč, z kterých bych rád jednu zakoupil. Z návštěvy ordinace si pamatuji, že používáte sedací klín. Jaké jsou zkušenosti s těmito výrobky?

Sedací klín spojuje v sobě výhody sedění na židli a klečení na klekačce. Při sedění na klínu máme dopředu klopenou pánev a tím dojde k narovnání páteře, protože páteř pracuje na principu tří ozubených kol. Když se naklopí pánev dopředu, reaguje napřímením hrudní a krční páteř, zasune se hlava - vzniká tzv. aktivní sed, který velmi doporučuji.
PC dynamický polštář reaguje na každý pohyb sedícího člověka odezvou, tím ho aktivuje a výsledek je podobný jako u sedacího klínu aktivní sed. PC dynamický polštář je vhodné používat jako alternativní sedění a střídat ho např. se sedacím klínem. Další alternativou je Kostrčový dynamický polštář, zde se navíc sedící neopírá o kostrč, sedí pouze na sedacích hrbolech a zadní části horních stehen a tím je šetřena kostrč. Kostrčový dynamický polštář se používá při bolesti kostrče.