Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Program Zdravá záda pro firmyProgram Zdravá záda pro firmy je kvalitní nabídkou péče o zaměstnance
pro firmy, státní instituce a společnosti.

Program Zdravá Záda pro firmy vznikl z potřeby prevence a léčby pohybového ústrojí v pracovním procesu. Nemocnost pro obtíže s páteří je značně vysoká, velké množství pacientů dokonce odchází pro obtíže s pohybovým ústrojím do invalidního důchodu. Naprosté většině obtíží je možné účinně předcházet prací vykonávanou dle pravidel ergonomie.
Výhody péče o pohybové ústrojí zaměstnanců:
 1. Aktivní preventivní péče o zdraví zaměstnanců snižuje nemocnost, snižuje počet invalidních důchodů, zvyšuje produktivitu práce.
 2. Lidé bez bolestí, s přímým držením těla jsou výkonnější v zaměstnání, jsou spokojenější, motivovanější pracovat. Přímé držení těla má významný vztah na úspěšnost jednání s klientem.
 3. Zaměstnanci, o jejichž zdraví se zaměstnavatel stará, jsou se zaměstnavatelem solidárnější.
 4. Zaměstnanci si zvyknou na péči o své zdraví a budou v této péči i sami pokračovat.
 5. Výhodnější je počáteční menší investice do prevence zdraví svých zaměstnanců, než následné nákladné řešení pracovních náhrad při nemoci zaměstnanců.
 6. Péče o zaměstnance se zaměstnavateli vrátí v celkově nižších nákladech na zaměstnance.

Konečný cíl tohoto programu je dvojí. Ochránit zaměstnance před onemocněním pohybového ústrojí z nevhodně vykonávané práce. Zvýšit výkonnost a motivaci vykonávané práce a tím se zvýší produktivita práce.


Program Zdravá Záda pro firmy

 • Je prevencí vzniku a dalšího rozvoje onemocnění pohybového ústrojí.

 • Nemoci pohybového ústrojí představují velký soubor obtíží, kterým se dá poměrně lehce předcházet změnou životního stylu.

 • Pravidlem by se měla stát ergonomicky vykonávaná práce. Správně prováděná práce neškodí, ale škodí práce chybně prováděná.

 • Pro každý pracovní obor by měla být vytvořena doporučení, jak vykonávat danou práci bez poškozování zdraví - zásady ergonomie práce.

 • Úprava pracoviště,doporučení správné polohy při práci, případně i zajištění kompenzačních pomůcek je pro zaměstnavatele mnohem levnější než opakovaný nábor nových, nezaučených zaměstnanců.

 • Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti jsou obtíže s pohybovým ústrojím. Program Zdravá Záda motivuje zaměstnance pečovat o své zdraví. Tento program je vždy vytvořen na míru pro konkrétního zaměstnavatele s ohledem ke specifickým pracovním podmínkám a tělesnému zatížení zaměstnanců.

 • Naše služby jsou zvlášť výhodné pro zahraniční zaměstnavatele, které od svých zaměstnanců vyžadují během práce rekondiční cvičení. Tento požadavek většinou u nás naráží na nepochopení. Čeští pracovníci se cvičení brání, protože nechápou jeho důležitost ani prospěch, který jim přináší.

 • Naše nabídka

 • Po zadání objednávky zjistíme přímo na Vašem pracovišti příčiny a typy poškozování páteře i celého pohybového ústrojí.

 • Následně vypracujeme několik nabídek řešení v různém cenovém rozpětí.

 • Nejlevnější je vypracování návrhu ergonomických úprav a pro zaměstnance připravit jednodenní seminář o ergonomii práce. Na semináři se zaměstnanci seznámí s ergonomickými principy práce a naučí se jednoduché kompenzační cviky, kterými se mohou během práce uvolnit.

 • Dále máme v nabídce i zajištění kompenzačních pomůcek, pomoc s vybavením fyzioterapeutického pracoviště, zajištění kurzů nebo rekondičních pobytů pro zaměstnance, poskytnutí individuálních preventivních vyšetření pohybového ústrojí s návrhem léčby pro jednotlivé zaměstnance apod.

 • Plně zaručujeme mlčenlivost o zjištěných skutečnostech jak ohledně zaměstnavatele, tak i o zdraví zaměstnanců v souladu s lékařským tajemstvím.

 • Většina nákladů na Program Zdravá Záda může být u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

 • Obchodní podmínky

 • Objednávka bude vystavena na hlavičkovém formuláři zaměstnavatele s razítkem a podpisem oprávněné osoby k vystavení objednávky.

 • Objednávka bude obsahovat údaje o zaměstnavateli: IČO, DIČ, adresu pracoviště, kontaktní osobu a spojení – telefonem, e-mailovou adresu.

 • Bude dohodnut termín, případná změna termínu je možná jen vzájemnou dohodou.

 • Úhrada služeb bude hrazena na základě faktury vystavené do 7 dnů po provedení služby dle objednávky s dobou splatnosti 21 dní od data doručení.

 • Odběratel pracovních zdravotních pomůcek se stává jejich vlastníkem až po jejich úplném zaplacení dodavateli.

 • Ostatní neuvedené náležitosti se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

 • Program Zdravá Záda pro firmy

  Vypracujeme preventivní program k udržení zdravého pohybového ústrojí zaměstnanců vždy s ohledem na potřeby dané firmy.

 • Program Zdravá Záda pro pracující na počítačích.
 • Program Zdravá Záda pro stavební firmy.
 • Program Zdravá Záda pro pedagogy i jejich žáky.
 • Program Zdravá Záda pro zaměstnance hypermarketů.
 • Program Zdravá Záda pro hudebníky.
 • Program Zdravá Záda pro zaměstnance v pásové výrobě.
 • Program Zdravá Záda pro pracovníky v rukodělné výrobě.

 • Program Zdravá Záda i pro vaši firmu

  Specifické požadavky jsou pro nás výzvou ke kvalitnímu zpracování.

  Odbornou kvalitu programu zajišťuje MUDr. Jitka Mašková Švejdová (dlouholetá praxe v léčbě pohybového ústrojí, atestace z chirurgie a z FBLR, osvědčení na myoskeletální medicínu, akupunkturu, studium různých typů cvičení, založení Klubu zdravá záda i Programu Zdravá Záda pro firmy).

  Kontaktní osoba: Hana Hegerová tel: 272 926 288 nebo 602 819 158
  E-mail: ergonomie@klubzdravazada.cz
  Adresa: MUDr. Jitka Mašková Švejdová, Ordinace léčebné rehabilitace,
  Hviezdoslavova 520, 149 00 Praha 4