Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Kalendář

| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
čERVEN  2008

Autorka esejí na rok 2008 je paní Michaela Čermáková, která pracuje jako vychovatelka na domově mládeže v Praze. Skupina chlapců, které má na starosti, je složena ze žáků škol výpočetní techniky.

Moc ji mrzelo, že kluci „ajťáci“ vůbec nečtou, prý mají knihy „špatnou grafiku“ a nejsou ve „3D“... Zkoušela jim nosit knížky svých milovaných autorů, ale úspěch měla až s příběhy o dracích. Když chlapi přečetli všechno, co bylo na trhu, v legraci jim navrhla, aby společně zkusili napsat nějakou knížku sami. Dost ji překvapilo, že souhlasili…

Vymysleli si příběh o chlapci, který žije ve světě draků, bojuje proti zlým hadům a kouzelníkům a prožívá nejrůznější dobrodružství. Odpoledne si na intru povídali, co Darion zažije, kluci vymýšleli zbroj, magii a divná zvířata, a v noci, když přišla z práce, psala o klukovi, který má plnou hlavu snů a hrdinských představ, ale přitom je plachý a osamělý.

Někdy její žáci nesouhlasili s tím, jak se Darion rozhodl nebo kam se v příběhu dostal a ve vychovatelně probíhaly bouřlivé diskuze, při kterých každý hájil své stanovisko. Hádali se, odmítali ustoupit, ale nakonec vždycky dospěli k dohodě a knížka mohla pokračovat. Po dvou letech mladí spoluautoři odmaturovali a knížka Zpěv draků byla dopsána.

Dnes si jí můžete koupit v knihkupectví nebo objednat na adrese www.vasut.cz.


...na červen

„Pojď blíž,“ vyzval ho drak po chvíli. „ Moje dcera by si tě ráda prohlédla.“

Darion se zarazil, ale pak si vzpomněl jak to u draků chodí. Dokud vládne Velký černý, nemá jiný drak na otcovství nárok. Pomalu došel k oběma drakům. Dračice si ho pozorně prohlížela, natáčela hlavu ze strany na stranu, z dálky jej očichávala a její pohled se měnil od nedůvěřivého přes lehce překvapený až k velmi nadšenému. Otočila se k otci a dotkla se nosem jeho tváře.

„Promluv na ni, neboj se!“ Velký černý byl sám napnutý, jak tohle setkání dopadne. Byl sice otcem několika desítek draků, ale jen s málokterým jej pojilo víc než stejná krev. Mladá dračice patřila k těm několika vyvoleným, které měl rád. Byla bez jezdce, takže mluvila jen s ostatními draky, ale úplně nejradši si povídala s ním.

Darion se soustředil a už cítil, že se mu napojení každou chvíli podaří, když tu se z nebe ozval rachot a on i oba draci byli zasypáni záplavou rozhořčených výkřiků. Spolu s nimi se na ně řítila doběla rozpálená Bellana.

„Je můj, viděla jsem ho první a tobě radím, ztrať se! Neumíš nic jiného, než se plést jiným pod nohy a do života… Cože? To je přece jedno, že já už jezdce mám, tohohle kluka si vybere některé z mých mláďat a ty se neopovažuj tomu zabránit... Co? Velký černý do toho nemá co mluvit, je to jen záležitost draka a jezdce a Darion má právo se svobodně rozhodnout... Ano, už se rozhodl, bude u toho, až se začnou líhnout moje děti…“

Darion nechápal její drzost. Sám přece ví nejlíp, jak se rozhodl, a to, co tu bronzová dračice tvrdí, je minimálně z poloviny nesmysl. Už se chtěl ohradit, když se mu najednou v hlavě ozvalo:
„Jestli ti můžu radit, nepleť se do toho.“ Velký černý se krčil na břehu řeky a zatímco na sebe dračice útočily, přemýšlel, jak nenápadně vyklidit bojiště.

„Když se hádají dvě ženské tak chlap, který má jen trochu rozumu, mlčí a jde jim z cesty. Dobře si to zapamatuj. Pojď, nasedni a letíme, tady poteče krev.“

„Já nikam neletím, vždyť Bellana lže! Nabídla mi sice, že se mohu pokusit získat její mládě, ale já se přece…“

Sotva stačil uskočit. Bronzová dračice se vrhla na sestru, přední nohy natažené, drápy připravené k útoku, v očích kovový svit. Menší dračice se včas přikrčila a Bellana prosvištěla okolo ní. Obratným manévrem se vyhnula vodě, ale než se stačila otočit, modrá dračice se vznesla do vzduchu a zmizela za lesem.