Klub zdravá záda Ordinace léčebné rehabilitace Vzdělávání zdravotníků Kurzy pro veřejnost Cvičení Nordická chůze Program Zdravá záda pro firmy Nabídka zboží Bolet nemusí! Metody léčby Přesahy Poradenský servis Kalendář Kontakt
Kalendář

| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
úNOR  2008

Autorka esejí na rok 2008 je paní Michaela Čermáková, která pracuje jako vychovatelka na domově mládeže v Praze. Skupina chlapců, které má na starosti, je složena ze žáků škol výpočetní techniky.

Moc ji mrzelo, že kluci „ajťáci“ vůbec nečtou, prý mají knihy „špatnou grafiku“ a nejsou ve „3D“... Zkoušela jim nosit knížky svých milovaných autorů, ale úspěch měla až s příběhy o dracích. Když chlapi přečetli všechno, co bylo na trhu, v legraci jim navrhla, aby společně zkusili napsat nějakou knížku sami. Dost ji překvapilo, že souhlasili…

Vymysleli si příběh o chlapci, který žije ve světě draků, bojuje proti zlým hadům a kouzelníkům a prožívá nejrůznější dobrodružství. Odpoledne si na intru povídali, co Darion zažije, kluci vymýšleli zbroj, magii a divná zvířata, a v noci, když přišla z práce, psala o klukovi, který má plnou hlavu snů a hrdinských představ, ale přitom je plachý a osamělý.

Někdy její žáci nesouhlasili s tím, jak se Darion rozhodl nebo kam se v příběhu dostal a ve vychovatelně probíhaly bouřlivé diskuze, při kterých každý hájil své stanovisko. Hádali se, odmítali ustoupit, ale nakonec vždycky dospěli k dohodě a knížka mohla pokračovat. Po dvou letech mladí spoluautoři odmaturovali a knížka Zpěv draků byla dopsána.

Dnes si jí můžete koupit v knihkupectví nebo objednat na adrese www.vasut.cz.


...na únor

Sen, který se k ránu vkrádal do Darionova spánku, byl zpočátku stejný jako ty předešlé. Muž se zlatýma očima se na něj smutně díval. Na hlavě měl černou kápi a ramena mu halil zelený plášť. Tiše k němu promlouval:
„Ssertanss kretss malen. Jssi …Ssimon. Kdy užž konečně začnešš chápat, co ti říkám…“
Darion se ze spaní neklidně pohnul a meritka zabručela.
„Dej ssi pozor, nessmíšš sse nechat zasskočit, nessmíšš zemřít, mussíšš žít. Jssi našše jediná naděje, rozumíšš?“

Slova tajemného muže už nebyla nepochopitelná, Darion rozuměl tomu, co cizinec říkal. Jeho zvláštní, syčivý přízvuk mu byl také povědomý. Kdesi v hloubi vzpomínek se v něm zvedala vlna dávného prožitku. Cítil, že stačí jen málo a vzpomene si na něco důležitého, známého… Ještě chvíli a bude znát odpověď…

Meritka na jeho prsou zavřeštěla. Jen napůl probuzený Darion bez dlouhého rozmýšlení popadl hůl a zaštítil si jí obličej. Starý, téměř bílý parkal, který již nedokázal změnit dráhu skoku, se o hůl uhodil do čenichu. Zavyl a odkulhal mezi keře. Darion se nechápavě rozhlížel. Potřásal hlavou, aby rozeznal, co byl sen a co skutečnost. Mátla ho také meritka, která strachy zapomněla na bolest a, jak pro ni bylo přirozené, se mu ovinula okolo nadloktí. V jedné ruce hůl a na druhé tvora, který se ježil a cenil ostré zuby… To tedy bylo probuzení.

Darion popadl meritku za krkem a snažil se ji z ruky odmotat, ale šelmička se odmítala pustit. Útržky snu, bolestné skučení parkala, přízračné šero, to všechno ho vyvádělo z míry. Přihodil na žhavé uhlíky nějaké větve a počkal, až se oheň rozhoří. Pak se mu terpve podařilo přesvědčit meritku, aby se pustila. Snažil se pochopit, co se vlastně stalo.

Rozuměl muži ze snu. Něco důležitého mu říkal. Musí si vzpomenout, co to bylo.
Zvířátko se nepozorovaně snažilo zaujmout původní pozici na chlapcově paži, ale Darion si založil ruce na prsou a šelmička se tak musela spokojit s jeho kotníkem.

Pomalu se rozpomínal na známý, ale dnes jiný sen. Tentokrát pochopil význam slov, jen obsah poselství mu unikal. Pro koho byl důležitý a kdo mu ukládal o život? A jak to, že dnešní noci muži ze snu rozuměl?